HABARTA, Tomáš. Stavebně technologická studie stavby rodinného domu z ekopanelů [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34855. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Yvetta Diaz.
Uložit do Citace PRO