HALAJOVÁ, Andrea. Tvorba účelové mapy v systému Microstation [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34856. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Jiří Ježek.
Uložit do Citace PRO