ZEMAN, Miroslav. Kombinované využití sluneční energie [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3486. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Antonín Matoušek.
Uložit do Citace PRO