HORSKÝ, Vojtěch. Studie statického chování vybraných zemědělských objektů [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34866. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Luděk Brdečko.
Uložit do Citace PRO