ELZNICOVÁ, Jaroslava. Rodinný dům s provozovnou Vracov [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34890. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Luboš Eliáš.
Uložit do Citace PRO