FUČÍKOVÁ, Šárka. Rodinný dům s kadeřnictvím [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34896. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Petr Kacálek.
Uložit do Citace PRO