LÍM, Štěpán. Novostavba rodinného domu s pedago-psychologickou poradnou [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34899. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Zuzana Fišarová.
Uložit do Citace PRO