BULAWOVÁ, Šárka. Rodinný dům s bezbariérovým bytem [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34910. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Lubor Kalousek.
Uložit do Citace PRO