BARTÁK, Martin. Rodinný dům ve svahu [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34922. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Karel Šuhajda.
Uložit do Citace PRO