KOUŘILOVÁ, Monika. Sportovní centrum Královo Pole [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34925. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Antonín Odvárka.
Uložit do Citace PRO