KOTÁSEK, Petr. Systémy chlazení a jejich řízení v kancelářských provozech [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34929. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Marian Formánek.
Uložit do Citace PRO