CHALUPOVÁ, Hana. Cena stavebního díla z hlediska investora [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34931. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Leonora Marková.
Uložit do Citace PRO