KOSTOLANSKÁ, Jana. Financování stavební zakázky z pohledu dodavatele [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34942. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Gabriela Kocourková.
Uložit do Citace PRO