KOSAŘOVÁ, Pavla. Rodinný dům [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34945. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Jan Škramlik.

Uložit do Citace PRO