KORYTÁŘ, Ivo. Využití šedé a dešťové vody pro občanskou vybavenost [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34947. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Jaroslav Raclavský.
Uložit do Citace PRO