KUČEROVÁ, Jana. Centrum trvale udržitelného rozvoje [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-04-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3495. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování I. Vedoucí práce Ivan Koleček.
Uložit do Citace PRO