KOLESA, Jiří. Dvoubytový rodinný dům s prodejnou modelářských potřeb ve Vyškově [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34959. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ladislav Štěpánek.
Uložit do Citace PRO