KLON, Jiří. Lomová procesní zóna a disipace energie při lomu kvazikřehkých materiálů [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34975. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Václav Veselý.

Uložit do Citace PRO