KACÁLKOVÁ, Eva. Numerické modelování hydraulických ztrát v potrubí [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35005. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Jan Jandora.
Uložit do Citace PRO