JUNKOVÁ, Karolina. Dřevěná nosná konstrukce patrového domu [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35006. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Bohumil Straka.
Uložit do Citace PRO