PRODĚLAL, František. Diskontní míra pro staovení tržní hodnoty podniku [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3501. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Jana Korytárová.
Uložit do Citace PRO