JANČÍK, Josef. Křižovatka ulic Malátovy, Na Návsi a Stříbrnické v Ústí nad Labem [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35018. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Petr Holcner.
Uložit do Citace PRO