KOZUMPLÍK, Lukáš. Železobetonová nosná konstrukce polyfunkčního domu [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35026. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Pavel Šulák.
Uložit do Citace PRO