JURNÍČEK, Lukáš. Založení bytového domu v Třeboni [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35036. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechniky. Vedoucí práce Petr Svoboda.
Uložit do Citace PRO