VODOVÁ, Pavla. Železobetonová konstrukce železničního nástupištního přístřešku [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35046. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Pavel Šulák.

Uložit do Citace PRO