TOMEŠ, Martin. Kompenzace jalového výkonu v praxi [online]. Brno, 2012 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3510. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Ilona Lázničková.

Uložit do Citace PRO