SKLENÁŘ, Jan. Vliv přípravy zkušebních těles a zabudování geomříže na nízkoteplotní charakteristiky asfaltové směsi [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35104. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Jan Kudrna.
Uložit do Citace PRO