PORUBSKÝ, Michal. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního projektu [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35120. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Lucie Vaňková.
Uložit do Citace PRO