SVOBODA, Jan. Viladům v Poličce [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35128. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Bohuslav Brukner.
Uložit do Citace PRO