SLÁDEK, Miroslav. Tvorba účelové mapy zadané části lokality Holštejn [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35139. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Petr Kalvoda.
Uložit do Citace PRO