NOVOTNÝ, Jaroslav. Stavebně technický průzkum existujícího objektu RD [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35145. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Pavel Schmid.
Uložit do Citace PRO