MELECKÝ, Martin. Modernizace traťového úseku Okříšky - Bransouze [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35159. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a staveb. Vedoucí práce Tomáš Říha.
Uložit do Citace PRO