HAJKROVÁ, Romana. Postup zavedení výrobního procesu v respektování normy ISO [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3517. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Petr Němeček.
Uložit do Citace PRO