MICHNA, Ondřej. Stropní konstrukce bytového domu [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35172. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Jan Perla.
Uložit do Citace PRO