ZUBAĽOVÁ, Jaroslava. Vývoj katastrálního operátu od 19. století po současnost [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35200. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Stanislav Kutálek.
Uložit do Citace PRO