ZAPLETAL, Adam. Zajištění stavební jámy v Brně pro podzemní garáže u Janáčkova divadla [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35225. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechniky. Vedoucí práce Jan Masopust.
Uložit do Citace PRO