VINOPALOVÁ, Alena. Pardubice na mapách - vývoj a perspektivy [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35231. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Ladislav Plánka.

Uložit do Citace PRO