VALCHAŘ, Jiří. Posouzení přehrad za povodní [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35247. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Jaromír Říha.
Uložit do Citace PRO