VALDOVÁ, Klára. Experimentální ověření funkčnosti protipovodňového hadicového vaku [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35248. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Michal Žoužela.
Uložit do Citace PRO