VOSTREJŽ, Jan. Vliv moderních prvků pasivní bezpečnosti na ochranu posádky vozidla [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3528. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Marek Semela.

Uložit do Citace PRO