ŠULC, Michal. Obytná budova pro mentálně postižené, Velehrad [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35280. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Božena Podroužková.
Uložit do Citace PRO