ŠTADÁNI, Pavel. Záchytná parkoviště na Brněnsku [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35281. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Petr Holcner.
Uložit do Citace PRO