ŠOULA, Michal. Posouzení tržní reálnosti ocenění nízkoenergetických staveb RD pomocí rozpočtového ukazatele [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35286. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Jitka Chovancová.
Uložit do Citace PRO