ŠMIGUROVÁ, Lenka. Dokumentace studánek a památníků v prostoru školního lesního statku MENDELU [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35289. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Zdeněk Fišer.
Uložit do Citace PRO