ŠEVČÍK, Jan. TITANIUM - technologická etapa hrubé horní stavby [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35299. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Svatava Henková.
Uložit do Citace PRO