ŠÍMA, Zbyněk. Analýza možností a uplatňování dotačních programů k dosahování vyššího energetického standardu výstavby [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35301. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Jitka Chovancová.

Uložit do Citace PRO