PLHÁK, Jiří. Možnosti revitalizace příčných překážek v toku [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35315. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Rudolf Milerski.
Uložit do Citace PRO