PETRÁŠ, Vladimír. Bytový dům - Brno-Bystrc, ulice Kamechy [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35320. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Luboš Eliáš.
Uložit do Citace PRO