PLATZEROVÁ, Veronika. Rodinný dům v Mikulově - hrubá spodní stavba [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35323. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Boris Biely.
Uložit do Citace PRO