SETNICKÝ, Viktor. Tachymetrické zaměření okolí Hřebenáče [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35328. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Michal Kuruc.
Uložit do Citace PRO